Kinderzorg Thuis 2011 CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor thuiszorg. Het CIZ stelt een indicatie voor de AWBZ zorg waar u recht op heeft, dit kan in de vorm van PGB of zorg in natura. Zorg van Want to Care kunt u inkopen door middel van het PGB. www.ciz.nl Stichting MEE kan u helpen met het doen van een aanvraag. Kinderzorg Thuis staat als hulpverlener vermeld op de sociale kaart en bij informatiecentra van stichting MEE. www.mee.nl