Kinderzorg Thuis 2011       Sommige kinderen hebben gedurende langere periode specialistische zorg nodig.       Dit kan van enkele maanden tot jaren zijn maar kan ook op momenten wanneer u zelf       iets anders wilt ondernemen, zoals een avond uit. Ook valt zorg op school/dagverblijf,       logeeropvang of zorg op uitstapjes hieronder. Langdurige zorg voor het chronisch zieke kind/ meervoudig gehandicapte kind: Kortdurige zorg: Wanneer uw kind om welke reden dan ook kortdurende zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen die voor beperkte tijd nodig zijn na een ziekenhuisopname, zoals wondverzorging, infusie (+ medicatie). Wilt u een avondje uit plannen of u wilt iets ondernemen met uw andere kinderen? Ook voor deze momenten kom ik graag uw kind verzorgen. Terminale zorg: Als uw kind komt te overlijden kan het zijn dat u uw kind zo lang mogelijk thuis wilt houden in een vertrouwde omgeving. Ik kan dan samen met u hier zorg voor dragen en het naar jullie wensen invullen. Mijn werktijden zijn altijd in overleg, dit kunnen zowel vaste als flexibele/incidentele dagen zijn. Dit geldt ook voor de werkzaamheden die ik uitvoer. Naast de zorg voor uw kind, bied ik ook zorg voor jullie als gezin. Feestdagen, weekenden en nachten zijn eveneens in overleg mogelijk.